0

نقد نمایشنامه شیشه شکسته(توسط سایت نقدروز)

شیشه شکسته – Broken Glass نویسنده: آرتور میلر – Arthur Miller سال: ۱۹۹۴ آرتور میلر یکی از نمایشنامه‌نویسان بزرگ آمریکایی است که در واقع می توان او را شکسپیر آمریکا نامید. او به خاطر آثاری [...]